Jag kommer största sannolikhet lägga ned verksamheten i dess nuvarande format under hösten och börja om i betydligt mindre format.